Belgische diplomaten
EAN13
9789020992236
ISBN
978-90-209-9223-6
Éditeur
Mardaga
Collection
HISTOIRE/ACTUAL
Dimensions
27,5 x 14,5 x 2,1 cm
Poids
1288 g
Langue
flamand, néerlandais
Fiches UNIMARC
S'identifier

Belgische diplomaten

Mardaga

Histoire/Actual

Offres

Dit boek neemt ons mee op ontdekkingsreis naar de vijf continenten, in het voetspoor van de diplomaten die België al honderd tachtig jaar met overtuiging en deskundigheid vertegenwoordigen. In de eerste decennia na 1830 legden de Belgische diplomaten zich vooral toe op de verdediging van 's lands commerciële belangen. Dat was ook logisch want de economie van België was vooral op de export gericht. Later, toen de contacten met de overzeese gebieden aan belang wonnen, openden onze diplomaten ambassades in Tokio, Peking, Teheran, Mexico en vele andere verre hoofdsteden...
In de 20e eeuw speelden de Belgische diplomaten een niet te verwaarlozen rol op alle multilaterale fora: bij de Volkenbond, daarna bij de VN, de NAVO en natuurlijk de Europese Unie. De waarden die hen sinds 1830 hebben geïnspireerd, zijn verdraagzaamheid, het overstijgen van nationalistische reflexen, het zoeken naar compromissen. Terecht wijst de auteur erop dat de Belgische diplomaten zich door drie essentiële kwaliteiten hebben onderscheiden: motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel en representatie. Men moet gemotiveerd zijn om de planeet te doorkruisen, naar anderen te luisteren, hun taal te leren, de politieke en economische evolutie van een land te begrijpen, op zoek te gaan naar alles wat de
bilaterale banden kan verstevigen. Zin voor verantwoordelijkheid is onontbeerlijk wanneer men naar een post wordt gestuurd om er complexe dossiers te beheren, over een handelsakkoord te onderhandelen, een repatriëring te organiseren of stappen te ondernemen bij de hoogste plaatselijke autoriteiten.
Terecht schrijft de auteur dat de Belgische diplomaten ‘all weather diplomats' zijn. Representatie ten slotte is veel meer dan het vervullen van een aantal mondaine verplichtingen. Het betekent dat een diplomaat in alle omstandigheden, zowel bij publieke gelegenheden als in het privéleven, zijn land en de vele facetten ervan op de best mogelijke manier toont.
S'identifier pour envoyer des commentaires.